Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı


Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Ceza Muhakemesi Kanununa göre hukuka aykırı olarak elde edilen deliller kullanılamaz. CMK Ancak bu durumun Telefon görüşme ve ses kayıtları için Yargıtay içtihatlarına da yansıyan istisnaları oluşmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Duruma örnek vermek gerekirse kişi kendine yönelik bir tehdit, şantaj, hakaret veya tacize maruz kalıyor ve bu durumu yetkili makamlara delil olarak sunmak üzere kayıt altına alıyor ise, olayı eğer anlık kayıt altına almaz ise başkaca delil olarak yetkili makamlara sunma imkanı bulunmaz ise yapılan bu kayıtlar delil olarak kullanılabilir. Örneğin bir kişi karşısındakine sözlü olarak hakaret ediyor, ve onu sözlü olarak taciz ediyor ise o anda diğer kişi telefonu ile ses veya görüntü kaydı alabilir ve o kayıdı delil olarak kullanabilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Tacize uğradığını iddia eden bir kişi kendisine yapılan cevapsız aramadan sonra karşı tarafı arayarak, planlı bir şekilde karşı tarafı konuşturmaya yönelik görüşme yapar, sorduğu sorularla karşı tarafı yönlendirir, yani sonuç olarak görüşmeyi planlı bir şekilde hazırlıklı olarak kayıt altına alırsa hukuka uygun kabul edilmiş sayılmaz.

İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?

Yargıtay TCK İlgili Maddeler;. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Ceza Hukuku. Peki yapılan bu işlemin hukuk sistemimiz karşısındaki konumu nedir? Telefon Görüşmeleri Kayıt Uygulamaları Nedir? Nasıl Çalışır?

telefon görüşmelerini kaydetmek - ekşi sözlük

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir? Menfi Tespit Davası Nedir? Merhaba, yazıyı dikkatli okursanız Yargıtay kararını görebilirsiniz. Sonuç olarak kişi, pekala iradesinin sakatlandığını ve aldatılmak suretiyle rızasının elde edildiğini ileri sürebilecektir. Kamu kudreti kullanıcısı Devlet organları ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin, bireyin rızası dahi olsa, kayıt altına alınması doğru değildir. Aynı durum, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan, yani bankalar gibi özel kurumlarla gerçekleştirdiğimiz zorunlu görüşmeler için de geçerlidir.

Ancak belirtmeliyiz ki, Ülkemizde henüz kişisel verilerin korunmasına dair hukuki alt yapı olmadığından, önleyici maksatlı dinleme ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen adli amaçlı dinleme dışında telefon görüşmelerinin kayda alınması hukuken mümkün değildir.

Bu sebeple mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu, TCK m. Kanaatimizce, kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin, bir tarafın rızası veya bilgisi olmaksızın kayıt altına alınması ve bu kaydın kullanılması bir suç tipi olarak düzenlenmelidir. Tüm izinli dinlemelerde, dinleme hangi amaçla kayda alınmakta ise, ancak o amaç için kullanılabilmeli, saklama şekil ve süresi de yasa ile düzenlenmelidir.

Ayrıca, delil elde etmenin yöntemi hukuka uygun olmalıdır. Zaten tahkik sistemi ile itham sistemini ayıran da budur. Herşey delil olabilir, bunun sınırı da hukuka uygun yol ve yöntemlerin kullanılmasıdır.

Hukuk kuralı ise, biçimini Anayasa m. Yasal dayanağı olmayan kişi hak ve hürriyet sınırlamalarına itibar edilmesi mümkün değildir. Mağdurun rızası diye bir kavram kamu kudreti kullanıcısı karşısında olamaz. Bu nedenledir ki, hukuk sistemimiz muvafakatli aramayı reddetmektedir.

Özgür irade, ancak özgür insanlar arasında mümkündür. Bir tarafta birey, diğer tarafta zor ve silah kullanma yetkisini sahip kolluğun olduğu bir yerde veya o kamu görevlisini arama zorunluluğu içinde bulunduğunuz bir durumda, mağdurun rızasının alınması suretiyle sesin kayda alınabilmesi doğru görülemez.

İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?

Sınırlama, Anayasa m. Yasal düzenleme ve yasal dayanak olmak zorundadır. Hiçbir gerekçe, hukuka aykırılığı hukuka uygunluğa dönüştüremez. Ersan Şen. GİRİŞ Şöyle ki;   Uygulamada, emniyet ya da acil servis ile gerçekleştirilen görüşmelerde, arayan kişiye bu görüşmelerin kaydedileceğine ilişkin bir uyarı bildiriminde bulunulmadığı, yani kişinin görüşmenin kayıt altına alınması hususunda rızasının alınmasına ihtiyaç duyulmadığı görülmektedir. Ersan Şen - Haber7.

Bu yazıya ilk yorum yapan sen ol Gönder. Erdoğan Binali Yıldırım Bahçeli Kılıçdaroğlu.

telefon görüşmesi kaydetme yasal mı Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı
telefon görüşmesi kaydetme yasal mı Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı
telefon görüşmesi kaydetme yasal mı Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı
telefon görüşmesi kaydetme yasal mı Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı
telefon görüşmesi kaydetme yasal mı Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı
telefon görüşmesi kaydetme yasal mı Telefon görüşmesi kaydetme yasal mı

Related telefon görüşmesi kaydetme yasal mıCopyright 2019 - All Right Reserved